งานบริการสังคม

งานบริการวิชาการ

เรามีผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ

01| • โครงการค่ายเสริมสร้างความรู้

ด้านบริหารธุรกิจ การท่องเที่ยวและการบริการ

กลุ่มเป้าหมาย:

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ระยะเวลา:

3 วัน 2 คืน

กิจกรรม:

- เรียนรู้เกี่ยวกับการบริการบนเครื่องบิน
- การวางแผนการท่องเที่ยว
- การแสดงบทบาทสมมติในโรงแรม
- แนวคิดในการเป็นผู้ประกอบการ
- การทำเครื่องดื่ม ฯลฯ

สนใจติดต่อ
Image

02| โครงการสัมมนาครูแนะแนวด้านแนวทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

ด้านบริหารธุรกิจ การท่องเที่ยวและการบริการ

กลุ่มเป้าหมาย:

ครูแนะแนว

ระยะเวลา:

3 วัน หรือ 2 วัน

หัวข้อการสัมมนา:

- ประเด็นปัจจุบันเกี่ยวกับการบริการและการท่องเที่ยว
- การพัฒนาหลักสูตรและภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว

กิจกรรม:

- การสัมมนา
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ
- การอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้

สนใจติดต่อ
Image

03| โครงการความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ด้านการบริการ การท่องเที่ยว และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อ:

- ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานด้านการท่องเที่ยว
- ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานด้านการโรงแรม

สนใจติดต่อ
Image

04| โครงการอบรมเชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติการด้านต่าง ๆ

ด้านการบริการ การท่องเที่ยว และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตรตัวอย่าง

จำนวนชั่วโมง

อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการบริการเชิงรุกสู่ความเป็นเลิศ

12

พัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน ระดับ 1

20

พัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน ระดับ 2

20

พัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษสำหรับการทำงานในครัว

20

เทคนิคการประกอบอาหารเบื้องต้น

20

การควบคุมต้นทุนและ การจัดซื้อสำหรับผู้จัดการ

12

เทคนิคการบริการอาหารและเครื่องดื่ม

12

สนใจติดต่อ
Image

05| โครงการบริการวิชาการเชิงวิจัยเพื่อการสำรวจและวิเคราะห์ผล

ตัวอย่าง: การสำรวจและวิเคราะห์ความพึงพอใจของลูกค้า

สนใจติดต่อ
Image

06| โครงการจัดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อการทัศนศึกษา

การเยี่ยมชม ห้องปฏิบัติการในการบริการและการท่องเที่ยว (ครึ่งวัน หรือ เต็มวัน)

สนใจติดต่อ
Image

บริการสถานที่

บริการเช่าห้องปฏิบัติการ ห้องประชุม
Rhombus

ห้องปฏิบัติการครัว

สนใจติดต่อ
Rhombus

ห้องปฏิบัติการการบินจำลอง

สนใจติดต่อ
Rhombus

ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม
พี เอส ยู ลอดจ์

รายละเอียด
Rhombus

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

สนใจติดต่อ
Image

ห้องประชุม

สามารถรองรับผู้เข้าร่วม ได้ถึง 24 ที่นั่ง
สนใจติดต่อ

งานพัฒนาสังคม

ใส่ใจในชุมชนและธรรมชาติ
Image

โครงการ Seedling Workshop

  • ร่วมมือกับโรงแรม Laguna Phuket มาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 6 ปี
  • เพื่อสนับสนุนเยาวชน อายุ 18-25 ปี ที่ขาดโอกาสทางสังคมได้กลับเข้าสู่สังคมผ่านทางการอบรมความรู้ด้านร้านอาหารและการฝึกปฏิบัติจริง
  • ผู้ผ่านโครงการสามารถทำงานมีอาชีพเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้
Image

โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุ์เต่าทะเล

  • เป็นความร่วมมือระหว่างโรงแรมในยาง บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา โรงแรมแน็ปป่าตอง โรงแรมพราวภูเก็ต บริษัทซีคดีไซน์ และโรงเรียนขจรเกียรติ ร่วมกันจัดกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุ์เต่าทะเลในถิ่นที่อยู่บนเกาะภูเก็ต