กันยายน-พฤศจิกายน

  Image

  สาขาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว

  MBA

  ยกระดับความเป็นมืออาชีพของคุณ ภายใน 2 ปี สู่การเรียนรู้ทางด้านวิชาการและโลกธุรกิจในปัจจุบัน ทั้งด้านการบริการและการท่องเที่ยว

  เสริมสร้างอาชีพของคุณด้วยความรู้

  รายละเอียดหลักสูตร เพิ่มเติม

  ค่าธรรมเนียมการศึกษา

  คิดแบบผู้นำ
  ทำอย่างนักธุรกิจ

  Image
  ป. ตรียอดรวม :  384,000 บาท
  สมัครเข้าศึกษา
  Image
  ป. โทTOTAL: THB 256,000
  สมัครเข้าศึกษา

  ปีที่ 1| ภาคการศึกษาที่ 1

  48,000 บาท

  64,000 บาท

  ปีที่ 1 | ภาคการศึกษาที่ 2

  48,000 บาท

  64,000 บาท

  ปีที่ 2 | ภาคการศึกษาที่ 1

  48,000 บาท

  64,000 บาท

  ปีที่ 2 | ภาคการศึกษาที่ 2

  48,000 บาท

  64,000 บาท

  ปีที่ 3 | ภาคการศึกษาที่ 1

  48,000 บาท

  ปีที่ 3 | ภาคการศึกษาที่ 2

  48,000 บาท

  ปีที่ 4 | ภาคการศึกษาที่ 1

  48,000 บาท

  ปีที่ 4 | ภาคการศึกษาที่ 2

  48,000 บาท