กันยายน-พฤศจิกายน

Image

สาขาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว

MBA

ยกระดับความเป็นมืออาชีพของคุณ ภายใน 2 ปี สู่การเรียนรู้ทางด้านวิชาการและโลกธุรกิจในปัจจุบัน ทั้งด้านการบริการและการท่องเที่ยว

เสริมสร้างอาชีพของคุณด้วยความรู้

รายละเอียดหลักสูตร เพิ่มเติม

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

คิดแบบผู้นำ
ทำอย่างนักธุรกิจ

Image
ป. ตรียอดรวม :  404,000 บาท *
สมัครเข้าศึกษา
* ค่าธรรมเนียมแรกเข้า : 20,000 บาท
Image
ป. โทTOTAL: THB 256,000
สมัครเข้าศึกษา

ปีที่ 1| ภาคการศึกษาที่ 1

48,000 บาท

64,000 บาท

ปีที่ 1 | ภาคการศึกษาที่ 2

48,000 บาท

64,000 บาท

ปีที่ 2 | ภาคการศึกษาที่ 1

48,000 บาท

64,000 บาท

ปีที่ 2 | ภาคการศึกษาที่ 2

48,000 บาท

64,000 บาท

ปีที่ 3 | ภาคการศึกษาที่ 1

48,000 บาท

ปีที่ 3 | ภาคการศึกษาที่ 2

48,000 บาท

ปีที่ 4 | ภาคการศึกษาที่ 1

48,000 บาท

ปีที่ 4 | ภาคการศึกษาที่ 2

48,000 บาท