กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะการบริการและการท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2566

fhtadminกิจกรรมนักศึกษา, ข่าวสาร

Image

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 คณะการบริการและการท่องเที่ยว จัดกิจกรรม FHT Freshmen Orientation & Welcome Party 2023 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะการบริการและการท่องเที่ยวประจำปีการศึกษา 2566 ณ Phuket Marriott Resort & Spa, Merlin Beach

Image
Image
Image