คณะการบริการและการท่องเที่ยว ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารจาก STIPRAM Institute of Tourism Yogyakarta ประเทศอินโดนีเชีย เพื่อร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการ

fhtadminข่าวสาร

Image

เมื่อวันศุกร์ ที่ 8 กันยายน 2566
อาจารย์กฤตภาส ขวัญยืน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะการบริการและการท่องเที่ยว พร้อมด้วย อาจารย์สุรรักษ์ วิชชุปัญญ์กุล และอาจารย์ Veronica A. Jamieson ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก STIPRAM Institute of Tourism Yogyakarta ประเทศอินโดนีเชีย เพื่อร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

Image
Image
Image