พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ สหกิจศึกษาและฝึกปฏิบัติงาน

fhtadminข่าวสาร

Image

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ ร่วมกับ บริษัท ONYX Hospitality Group

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566 คณะการบริการและการท่องเที่ยว จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ สหกิจศึกษาและฝึกปฏิบัติงาน MOU และ MOA ร่วมกับบริษัท ONYX Hospitality Group เพื่อสนับสนุนการออกสหกิจศึกษา ฝึกปฏิบัติงาน ด้านธุรกิจโรงแรมการบริการ ณ สถานประกอบการโรงแรมในเครือ บริษัท ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ทั้งในภาคปกติและภายใต้โครงการฝึกงานแบบเอกสิทธิพิเศษ “Exclusive Pre-Employment Program” ONYX Hospitality Group โดยมีผู้บริหารของทั้ง 2 ฝ่ายเข้าร่วมลงนาม

  1. คุณณรงค์ อุยสวัสดิ์ ผู้อำนวยการอาวุโสแผนกบริหารบุคลากรและวัฒนธรรมองค์กร
  2. คุณนัยนา เรียนใหม่ ผู้จัดการสนับสนุนส่วนงานบริหารบุคลากร
  3. รองศาสตราจารย์.ดร.พรพิษณุ พรหมศิวะพัลลภ คณบดีคณะการบริการและการท่องเที่ยว
  4. อาจารย์ปฐวี อินทร์สุวรรณโณ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและฝึกปฏิบัติงาน

และเพื่อพัฒนานักศึกษาสู่การนำประสบการณ์และองค์ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกงานและการเป็นพนักงานชั่วคราว นำไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงในการทำงานในอนาคตของนักศึกษา ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า
ชั้น 2 คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต