ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ (เดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2564)

fhtadminงานวิจัยที่น่าสนใจ, วิจัย

5 อันดับแรก

 • กรุงเทพฯ

  จำนวนชาวต่างชาติ 386,508 คน
  รายได้ 6,996.21 ล้านบาท

 • ภูเก็ต

  จำนวนชาวต่างชาติ 89,354 คน
  รายได้ 5,083.55 ล้านบาท

 • เชียงใหม่

  จำนวนชาวต่างชาติ 20,949 คน
  รายได้ 154.41 ล้านบาท

 • พังงา

  จำนวนชาวต่างชาติ 14,745 คน
  รายได้ 139.75 ล้านบาท

 • ชลบุรี

  จำนวนชาวต่างชาติ 9,566 คน
  รายได้ 114.56 ล้านบาท