คณบดีคณะการบริการและการท่องเที่ยว ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ โดยสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามมติประชุมครั้งที่ 435 (6/2566)

fhtadminข่าวสาร, ข่าวสาร

Image

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ดร.พรพิษณุ พรหมศิวะพัลลภ คณบดีคณะการบริการ และการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์” คนใหม่ ของคณะการบริการและการท่องเที่ยว

โดยเมื่อวันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา สภามหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตรจารย์ดร. พรพิษณุ พรหมศิวะพัลลภ คณบดีคณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 435 (6/2566) ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2566 เป็นต้นไป