ศูนย์บริหารทรัพย์สิน ม.อ.ปัตตานี เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการศูนย์ฝึกปฏิบัติการโรงแรม PSU LODGE

fhtadminข่าวสาร, ข่าวสาร

Image
วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2567 คณะการบริการและการท่องเที่ยว ต้อนรับผู้บริหาร และบุคลากร ศูนย์บริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการโรงแรม และการให้บริการด้านต่างๆ ของ PSU LODGE โดยมี คณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมต้อนรับ อีกทั้งนำชมห้องปฎิบัติการ และศูนย์ฝึกปฎิบัติการ PSU LODGE ณ คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
Image
Image
Image
Image
Image