คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาลัยศรีวิชัย จังหวัดสงขลา เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการการบริหารคณะ

fhtadminข่าวสาร, ข่าวสาร

Image

วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567 คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ต้อนรับคณะผู้บริหาร และบุคลากร จาก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาลัยศรีวิชัย จังหวัดสงขลา เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการ การบริหารคณะ ณ ห้องประชุม ASTRA ชั้น 4 และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆ คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

Image
Image
Image
Image
Image
Image