โครงการผู้บริหารพบปะบุคลากรสายอำนวยการ

fhtadminข่าวสาร, ข่าวสาร

Image

วันพุธที่ 24 มกราคม 2567 คณะการบริการและการท่องเที่ยว นำโดย รศ.ดร. พรพิษณุ พรหมศิวะพัลลภ คณบดีคณะการบริการและการท่องเที่ยว พร้อมด้วยผู้บริหาร พบปะบุคลากรสายอำนวยการทุกสายงานในคณะ โดยโครงการดังกล่าวแบ่งเป็น 4 ครั้ง เพื่อให้บุคลากรสายอำนวยการทุกสายงานได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การรับฟังปัญหา อุปสรรค รวมถึงข้อเสนอแนะ จากผู้ปฏิบัติงานทุกส่วนงานในการทำงานที่ผ่านมา พร้อมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

โครงการครั้งนี้เป็นการพบปะครั้งที่ 1 มีผู้บริหารและบุคลากรสายอำนวยการเข้าร่วมรวมกว่า 20 คน ณ ห้องอาหาร เดอะ แคมปัส (The Campus) คณะการบริการและการท่องเที่ยว (อาคาร 2) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

Image
Image
Image