กิจกรรม Advisers meet Advisees 2/2023

fhtadminกิจกรรมนักศึกษา

Image

วันพุธที่ 11 มกราคม 2567 
คณะการบริการและการท่องเที่ยว จัดกิจกรรม “Advisers meet Advisees” เพื่อให้นักศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2566 ได้พบปะอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนถึงกิจกรรมตลอดภาคการศึกษา ที่ผ่านมาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนและการจัดกิจกรรมร่วมกันในภาคการศึกษาที่ 2/2566 ต่อไป ณ คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

Image
Image
Image