The 6th ASTRA project newsletter (Thai)

fhtadminข่าวสาร, ข่าวสาร

Image

จดหมายข่าว ฉบับที 6 | พฤษภาคม 2567

ไปดูผลกระทบของโครงการในช่วงโค้งสุดท้าย!

ศูนย์วิจัยและพัฒนา ASTRA ปฏิบัติการเต็มรูปแบบ

ศูนย์วิจัยและพัฒนา ASTRA 4 แห่งที่ก่อตั้งขึ้นในมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการในลาวและไทย โดยได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรสหภาพยุโรป ได้ดำเนินการอย่างเต็มศักยภาพมากว่าหนึ่งปีแล้ว! ผลของการทำงานที่ได้รับการติดตามผ่านการเยี่ยมชมของพันธมิตรในสหภาพยุโรปและผ่านโครงการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องที่ได้จัดตั้งขึ้นนั้น ตอนนี้ได้ปรากฏชัดเจนและเป็นรูปธรรม สมาชิกในทีมของแต่ละมหาวิทยาลัยในแต่ละประเทศที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการและการปฏิบัติการของศูนย์ได้รับการฝึกอบรมตามกรอบของโครงการ และไส้นำกลยุทธ์ที่ได้พัฒนาขึ้นในปี 2566 ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ...(อ่านเพิ่มเติม)

Image
Image
Image
Image
Image
Image