จำนวนนักท่องเที่ยวในภูเก็ต (2562)

fhtadminงานวิจัยที่น่าสนใจ, วิจัย

5 อันดับแรก

จำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมด  13,047,000 คน
 • ไทย

  จำนวน 3,370,822 คน (26%)

 • จีน

  จำนวน 3,118,901 คน (24%)

 • รัสเซีย

  จำนวน 909,261 คน (7%)

 • เยอรมัน

  จำนวน 638,609 คน (5%)

 • ออสเตรเลีย

  จำนวน 482,320 คน (4%)