คณะการบริการและการท่องเที่ยว ส่งเสริมการเรียนรู้ในรายวิชา HOUSEKEEPING OPERATIONS AND MANAGEMENT เข้าศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ณ Pullman Phuket Karon Beach Resort

fhtadminกิจกรรมนักศึกษา, ข่าวสาร

Image

วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 อาจารย์ปฐวี อินทร์สุวรรณโณ และนักศึกษา สาขาการจัดการการบริการ คณะการบริการและการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่ ภายใต้รายวิชา HOUSEKEEPING OPERATIONS AND MANAGEMENT เพื่อศึกษาและเรียนรู้ด้านการจัดการแผนกแม่บ้านในสถานประกอบการจริง ณ Pullman Phuket Karon Beach Resort

Image
Image
Image