กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติระยะสั้น ประจำภาคเรียนที่ 1/2566

fhtadminกิจกรรมนักศึกษา, ข่าวสาร

Image

วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิษณุ พรหมศิวะพัลลภ คณบดี คณะการบริการและการท่องเที่ยว พร้อมด้วย อาจารย์ Colin Gallagher ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ร่วมต้อนรับนักศึกษาต่างชาติ ในวันปฐมนิเทศ โครงการจัดการสอนสำหรับนักศึกษาต่างชาติระยะสั้น ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566 ณ ห้อง Smart Class Room คณะการบริการและการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

Image
Image
Image