กิจกรรม “FHT’s Buddy Program 2023”

fhtadminกิจกรรมนักศึกษา, ข่าวสาร

Image

เมื่อวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดกิจกรรม "FHT’s Buddy Program 2023" ดำเนินงานโดย อาจารย์ Colin Gallagher ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษา โดยกิจกรรม "FHT’s Buddy Program" จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษา ชาวไทยและนักศึกษาต่างชาติ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน อีกทั้ง เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารระหว่างบุคคลผ่านกิจกรรมที่จะต้องทำร่วมกันตลอดระยะเวลา ที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย โดยมีนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน ณ ห้องเรียน อาคารวิทยบริการ (อาคาร 6) มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

Image
Image
Image