นักศึกษาคณะการบริการและการท่องเที่ยว ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับนานาชาติ Best Global ESG conference 2023

fhtadminกิจกรรมนักศึกษา, ข่าวสาร

Image

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะการบริการและการท่องเที่ยว ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับนานาชาติ Best Global ESG Conference 2023 ภายใต้ผลงานเรื่อง The Limitless Access App for Traveling Disable Persons  ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566

นักศึกษาคณะการบริการและการท่องเที่ยว  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

เข้าร่วมการแข่งขันการนำเสนอ Best Global ESG Conference 2023 นำทีมนักศึกษาโดยนางสาวขวัญฤทัย ชาวใต้  นางสาววรพรรณ เครือยศ และนายฉัตรมงคล หมั่นฝึกพันธ์  นักศึกษาชั้นปีที่ 3 โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา Dr. Ramil Ravanes และ Aj.Veronica Jamieson ในการฝึกสอน และคอยให้คำปรึกษา คำแนะนำเพื่อเตรียมการแข่งขันการนำเสนอครั้งนี้ พร้อมด้วย ผศ.ดร. ตติยาพร จารุมณีรัตน์ และ ผศ.ดร. กุลดา เพ็ชรวรุณ ผู้ดูแลและประสานงานดูแลนักศึกษา ตลอดการแข่งขัน  ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

Image
Image
Image