ASTRA Press-Release (สิงหาคม 2566)

fhtadminข่าวสาร

Image

การยกระดับการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ และความเป็นผู้นำและการระดมทุนในการศึกษาระดับอุดมศึกษาในเอเชีย

ศูนย์นวัตกรรมและให้คำปรึกษาด้านวิจัยและการพัฒนาเริ่มปฏิบัติการแล้วและกำลังดำเนินการอยู่!

ศูนย์นวัตกรรมและให้คำปรึกษาด้านวิจัยและการพัฒนาเหล่านี้ถูกฝังตรึงไว้ในการดำเนินการของสถาบันระดับอุดมศึกษาทั้ง
 4 แห่งแล้ว (มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว มหาวิทยาลัยสะหวันนะเขต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) โดยมุ่งสร้างสภาพแวดล้อมที่จะส่งเสริมคุณภาพและนวัตกรรมวิจัยภายในมหาวิทยาลัย ศูนย์ฯ ดังกล่าวให้บริการและกิจกรรมหลายรูปแบบ โดยมุ่งเน้นด้านการระดมทุนภาคสถาบันและภาคเอกชน เพื่อสนับสนุนการวิจัยและการให้คำปรึกษาของสถาบันระดับอุดมศึกษาในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และสังคมศาสตร์ และเพื่อให้โอกาสการฝึกอบรมและการให้การดูแลแนะนำทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ในท้ายสุด โดยการดึงดูดการให้ทุนผ่านศูนย์ฯ ดังกล่าว กิจกรรมริเริ่มต่าง ๆ และความร่วมมือด้านงานวิจัยกับหน่วยงานพันธมิตร ร่วมกับประชาคมนักลงทุนสถาบันจะได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน

การประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมด้านความร่วมมือระดับภูมิภาคในการระดมทุนสถาบันเร็ว ๆ นี้!

การประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมระหว่างสถาบันระดับอุดมศึกษา 4 แห่งจะช่วยหนุนเสริมความร่วมมือระดับภูมิภาคและทวิภาคี
ในประเด็นต่าง ๆ ที่มีความสนใจร่วมกัน เช่น การติดตามทุนสถาบันสำหรับ ICT และสังคมศาสตร์ และขยายช่องทางผู้บริจาคและการระดมทุน ในระหว่างการประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้เข้าร่วมจะหารือแผนโครงการต่าง ๆ และเลือกแผนที่ดีที่สุดขึ้นอยู่กับเป้าหมายของโครงการที่เฉพาะเจาะจงต่าง ๆ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ความเกี่ยวข้อง ประสิทธิภาพค่าใช้จ่าย และการดำเนินการได้ เพื่อนำไปสู่แนวคิดโครงการและแผนงานที่กำหนดไว้ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา การประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมจะจัดขึ้นวันที่ 7-8 กันยายน 2566 ในจังหวัดหลวงพระบาง โดยมีมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวเป็นเจ้าภาพ

 การเยือนเพื่อติดตามในเอเชียช่วงฤดูหนาว 2566!

ระหว่างเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม พันธมิตรยุโรป 3 แห่ง (UNIFI AUEB และ SYMPLEXIS) จะเยือนสถาบันอุดมศึกษา
 4 แห่งในเอเชียเพื่อติดตามการดำเนินงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาอย่างใกล้ชิด และจะเสนอแนวทางและสนับสนุน
การดำเนินการระดมทุนในทุก ๆ ด้าน เช่น ความคุ้นเคยกับช่องทางออนไลน์ การสร้างโครงการใหม่ ๆ การทำงบประมาณ เป็นต้น ด้วยวิสัยที่จะแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อการดำเนินงานที่ได้รับการยกระดับขึ้น

 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดตามได้ที่  ASTRA website, Facebook page และ Twitter account.