จดหมายข่าวโครงการ ASTRA ฉบับที่ 3

fhtadminข่าวสาร, บริการวิชาการ

โครงการความก้าวหน้าในการจัดการเชิงก … Read More

Double Degree Program 2+2 (Phuket & Hong Kong)

fhtadminหลักสูตรที่เปิดสอน, ข่าวสาร, ข่าวสาร, หลักสูตรที่เปิดสอน

🤝 คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาว … Read More

COVID19 and the trend of ecotourism development in protected areas

fhtadminข่าวสาร

You are cordially invited to attend … Read More

จดหมายข่าวโครงการ ASTRA ฉบับที่ 1

fhtadminข่าวสาร, บริการวิชาการ

รายละเอียดความก้าวหน้าในการจัดการเช … Read More

Strategic partnership meeting with HOMA Phuket Town

fhtadminข่าวสาร, บริการวิชาการ

A delegation of the Faculty of Hosp … Read More