FHT’s Buddy Program semester 2-2023 Returns with a BANG! (Thai)

fhtadminกิจกรรมนักศึกษา

วันพุธที่ 10 มกราคม 2567 คณะการบริก … Read More

กิจกรรม Advisers meet Advisees 2/2023

fhtadminกิจกรรมนักศึกษา

วันพุธที่ 11 มกราคม 2567  คณะการบริ … Read More

โครงการผู้บริหารพบปะบุคลากรสายอำนวยการ

fhtadminข่าวสาร, ข่าวสาร

วันพุธที่ 24 มกราคม 2567 คณะการบริก … Read More

ศูนย์บริหารทรัพย์สิน ม.อ.ปัตตานี เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการศูนย์ฝึกปฏิบัติการโรงแรม PSU LODGE

fhtadminข่าวสาร, ข่าวสาร

วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2567 คณะการบ … Read More

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาลัยศรีวิชัย จังหวัดสงขลา เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการการบริหารคณะ

fhtadminข่าวสาร, ข่าวสาร

วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567 คณะการบร … Read More

FHT’s Research Meeting (Thai)

fhtadminข่าวสาร, ข่าวสาร

วันพุธที่ 17 มกราคม 2567 ฝ่ายวิจัยแ … Read More

The 5th ASTRA project newsletter (Thai)

fhtadminข่าวสาร, ข่าวสาร

ASTRA กำลังก้าวไปข้างหน้า! กิจกรรมเ … Read More

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ สหกิจศึกษาและฝึกปฏิบัติงาน

fhtadminข่าวสาร

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ ร่ … Read More

คณบดีคณะการบริการและการท่องเที่ยว ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ โดยสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามมติประชุมครั้งที่ 435 (6/2566)

fhtadminข่าวสาร, ข่าวสาร

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ดร … Read More

กิจกรรม การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

fhtadminกิจกรรมนักศึกษา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 … Read More