กิจกรรม การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

fhtadminกิจกรรมนักศึกษา, ข่าวสาร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 … Read More

คณะการบริการและการท่องเที่ยว ส่งเสริมการเรียนรู้ในรายวิชา HOUSEKEEPING OPERATIONS AND MANAGEMENT เข้าศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ณ Pullman Phuket Karon Beach Resort

fhtadminกิจกรรมนักศึกษา, ข่าวสาร

วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 อาจารย์ป … Read More

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติระยะสั้น ประจำภาคเรียนที่ 1/2566

fhtadminกิจกรรมนักศึกษา, ข่าวสาร

วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาส … Read More

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะการบริการและการท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2566

fhtadminกิจกรรมนักศึกษา, ข่าวสาร

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 คณะการบ … Read More

กิจกรรม Advisor meet Advisee 2023

fhtadminกิจกรรมนักศึกษา, ข่าวสาร

วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 ณะการบริก … Read More

กิจกรรม “FHT’s Buddy Program 2023”

fhtadminกิจกรรมนักศึกษา, ข่าวสาร

เมื่อวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 ที่ผ … Read More

นักศึกษา คณะการบริการและการท่องเที่ยว ผ่านการคัดเลือกร่วมโครงการพัฒนามาตรฐานบุคลากรรุ่นใหม่สายอาชีพไมซ์ ผ่านเครือข่ายการศึกษาไมซ์นานาชาติ เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ 7 วัน ที่เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

fhtadminกิจกรรมนักศึกษา, ข่าวสาร

ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม – 2 กันยาย … Read More

การแข่งขันระดับประเทศ “Thailand MICE Youth Challenge 2023”

fhtadminข่าวสาร, กิจกรรมนักศึกษา, ข่าวสาร

วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566 นักศึกษา … Read More

นักศึกษาคณะการบริการและการท่องเที่ยว ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับนานาชาติ Best Global ESG conference 2023

fhtadminกิจกรรมนักศึกษา, ข่าวสาร

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะการบริ … Read More